За нас

Интеракција Плус

Интеракција Плус е логопедски и дефектолошки центар кој се занимава со дијагностика и рехабилитација на говорно-јазичните потешкотии кај младите.
Поаѓајќи од фактот дека говорот, читањето и пишувањето се од суштинско значење за развојот на секоја млада индивидуа, нашата мисија е активна поддршка во градењето на говорно-јазичниот модел кај секое дете и поуспешно вклучување во образовните институции.