Издавачки и културен центар

Издавачки културен центар (ИКЦ) за деца со посебни потреби Интеракција плус – Скопје ПРОГРАМА ЗА 2020/2021 ГОДИНА Снимање аудио книги Изложба на цртежи од деца со посебни потреби Работилници за деца со посебни потреби (со нив, со нивните родители и нивните поспитувачи и асистенти) Литературни......