Издавачки културен центар

Издавачки културен центар

Издавачки културен центар (ИКЦ) за деца со посебни потреби

Интеракција плус – Скопје

ПРОГРАМА ЗА 2020/2021 ГОДИНА

  1. Снимање аудио книги
  2. Изложба на цртежи од деца со посебни потреби
  3. Работилници за деца со посебни потреби (со нив, со нивните родители и нивните поспитувачи и асистенти)
  4. Литературни творби од деца со посебни потреби
  5. И јас имам талент (рецитирање, глума, пеење, свирење и слично) на деца со посебни потреби
  6. Изданија на деца со посебни потреби (книги прирачници, боенки, сликовници, енциклопедии, лексикони, речници, разговорници, мапи, кутии, постери и слично)
  7. Снимање подкасти иставање на Youtube
  8. Интернет страница
  9. Видео материјали
  10. Стручни и научни собири